Vitariánska / Vegánska / Vegetariánska strava prednáška

Spravidla prednáška nezostane iba o teórii, ale prakticky si účastníci sami vyskúšajú vytvoriť menu, ktoré zbúra mýty a prinesie praktickú skúsenosť, ktorú si so sebou odnáša domov, do vlastnej kuchyne.

OM Chanting Workshop

Sprevádza v teórii do histórie, vzniku, dôvodu a spôsobu fungovania vibrácie óm. V praxi prevedie nácvikom spievania, meditáciami a praktickým cvičeniami.

Kurz mudier

Absolvent kurzu si dokáže sám pomôcť prostredníctvom mudier pri rôznych zdravotných ťažkostiach, ako aj nežiaducich stresových emóciách v rôznej podobe pre znovunadobudnutie harmónie a rovnováhy.

Spievanie mantier workshop

Uchopenie techniky spievania pod vedením skúseného lektora za účelom zdokonalenia sa v speve a porozumeniu mantrám a ich významu.

Atma Kriya Yoga do hĺbky

Pre absolventov základného kurzu Atma Kriya Yogy, ktorí majú záujem o hlbšie uchopenie svojej praxe a intenzívnejšie zážitky.

Atma Kriya Yoga prednáška

Techniky vyspelých jogínov, ktoré sú tisícky rokov staré a napriek tomu stále aktuálne. Spoznať vlastnú dušu, je totiž túžba každého človeka. Prostredníctvom týchto mocných techník je možné transformovať všetko nepotrebné a odhaliť svoju skutočnú podstatu.

Simply Meditation workshop / kurz

Cesta z mysle do srdca, na ktorej sme vedome alebo nevedome všetci. Ak na nej kráčame uchopením fungujúcej techniky, tak výsledky v podobe zažívania viac lásky, pokoja, harmónie a radosti zo života nenechajú na seba dlho čakať. 

Babaji Surya Namaskar workshop

Pozdrav slnka, ktorý kladie dôraz na vedomé vnímanie vďačnosti za každodenné dary a úcty k stvoreniu, ktoré sú vyjadrené pomocou ásan.

Project Mantra workshop

40 dňový projekt, kde si môžete vyskúšať vašu disciplínu a zároveň zažiť krásne momenty oddychu a času, ktorý investujete do vášho skvelého pocitu.

Čítanie z kníh Len láska 1,2,3, Rozkvet srdca, Malý gurudží a pod.

Nadčasové pravdy a povznesenie sa ponad všetky náboženstvá a  „správne“ cesty. Myšlienky plne realizovaného duchovného učiteľa Paramahamsu Vishwanandu povzbudzujú každého, aby sa sústredil na jediné na čom záleží: na lásku!

Meditácia lásky a svetla

Prináša pocit bezpodmienečnej lásky a vedomé vnímanie svojej svetelnej podstaty ako súčasti celku.

Džapa walk

Vedomá prechádzka / kráčanie špeciálnou technikou za použitia mantry pre hlboký zážitok prepojenia so stvorením.

Spievanie bhadžanov a mantier

Obľúbená aktivita, kde je o radosť a zábavu postarané. Mantry v sanskrte pôsobia na nás na najhlbšej úrovni a zanechávajú nás v povznesenej a bezstarostnej nálade.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8