džapa

opakovanie Božieho mena, zvyčajne s použitím maly.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8