Giridhárí

Giridhárí je jedno z mien Pána Krišnu, znamená ten, kto dvíha horu. Toto meno sa spája s jednou z líl (životných príbehov) Pána Krišnu, s Giridháriho lílou, ktorá sa udiala pred približne 5000 rokmi, keď žil ako pastier kráv vo Vrindávane. V tom čase obyvatelia Vrindávanu zvykli vykonávať každoročný obrad, aby potešili Indru, boha dažďa. Raz sa Krišna opýtal na tento tradičný rituál a presvedčil svojho otca Nandu a všetkých pastierov kráv, aby venovali svoju obetinu Góvardhanu namiesto Indrovi. Góvardhana, tiež známy ako Girirádž – kráľ hôr, je to posvätný kopec, ktorý má obvod približne 27 kilometrov. Keď gópalovia a gópí (pastieri a pastierky kráv) začali svoju modlitbu ku Girirádžovi, Pán Krišna použil svoju jogovú silu, aby na seba zobral podobu tejto posvätnej hory, aby prijal všetky obetiny a aby im všetkým požehnal. Keď to uvidel Indra, veľmi sa urazil. Rozzúrený zoslal obrovskú prietrž mračien, aby zaplavil a zničil Vrindávan. Keď gópalovia a gópí prišli k útočisku pri nohách Krišnu, Krišna bol dotknutý ich oddanosťou, a tak zdvihol horu Góvardhana a držal ju po sedem dní a nocí na malíčku ako veľký dáždnik. Takto ochránil všetkých obyvateľov Vrindávanu a ich majetok, vrátane kráv, teliatok a všetkých zvierat. Preto je Giridhárí považovaný za ochrancu všetkých, ktorí pri jeho nohách hľadajú útočisko.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8