guru

duchovný učiteľ, v ktorého srdci prebýva najvyšší Pán. Rozptyľuje temnotu (nevedomosť) mysle (ego/osobnosť) a prináša človeka do stavu Božieho vedomia. Je to učiteľ, ktorý učí vedením žiaka prostredníctvom skúseností a zažívania.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8