karma

transcendentný zákon, ktorý určuje, že človek bude v ďalšom živote žať to, čo zasial v predošlom. Z údelu človeka, dobrého alebo zlého, možno teda podľa názoru Indov vyčítať, ako konal v predchádzajúcom živote. Pojem karmy sa vykryštalizoval v upanišadach a ovplyvnil nielen hinduizmus, ale je aj v pozadí všetkých náboženských prúdov, ktoré vznikli na pôde Indie.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8