kírtan

jedna z praktík na ceste bhakti. Spevák vedie jednoduchú melódiu s krátkou mantrou alebo Božími menami a skupina ľudí ich opakuje. Tento štýl spievania, zvolania a odpovedania si vyžaduje jednoduchý text, melódiu a rytmus. Kírtan zvyčajne doprevádzajú nástroje ako harmónium, tabla, mridanga a činelky. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov ako upokojiť myseľ, tvorí sanghu (spoločenstvo s ostatnými) a zapája jednotnú oddanosť skupiny, čo funguje ako silný generátor, ktorý každého povznesie na jediný refrén lásky. Kírtan môže mať podobu bhadžanu alebo naopak, bhadžan môže mať podobu kírtanu.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8