mája

doslovne znamená ilúzia. Je to aspekt Mahá Déví, Matky univerza, ktorá zakrýva naše videnie najvyššej reality, avšak z jej milosti vás povedie k jednote s Bohom.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8