mantra

slovná formula slúžiaca na zvukovú vibráciu, napríklad ÓM. Máva rozsah niekoľkých písmen až niekoľko viet (väčšinou ide o Božie meno), ktoré sa poväčšine mnohokrát opakujú. Nachádzame ju hlavne v hinduizme, ale postupom času prenikla aj do budhizmu a ďalších ázijských náboženstiev. V hinduizme tak existuje presvedčenie o totožnosti mena a toho, čo je tým menom označené, preto opakovanie mena niečoho sprítomňuje označované. Impulzom k nárastu popularity mantier bolo poukázanie na to, že pomocou mantry je možné dosiahnuť oslobodenie.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8