Paramahamsa Vishwananda

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda je osvietený duchovný majster a zakladateľ Bhakti Margy, cesty oddanosti. Svoj život a prácu zasvätil inšpirovaniu ľudí, aby milovali za hranice kultúry, náboženstva, pohlavia a veku, a otváraniu ich sŕdc k rozoznaniu a prijatiu večnej Božej lásky, ktorá prestupuje nami všetkými. Ponúka múdrosť a nástroje k prebudeniu vrodenej schopnosti zažívať túto lásku počas nášho každodenného života. Je živým príkladom transformačnej sily Božej lásky.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8