realizácia

sebarealizácia alebo osvietenie. Je to stav čistého vedomia, Božieho vedomia a jeho lásky najprv v sebe, a potom v každom a vo všetkom naokolo.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8