vegeteriánska / vegánska strava

častokrát sa rozpráva o krutosti a hrôzach mäsového priemyslu, v ktorom sú živé citlivé bytosti chované a následne zbytočne zabité pre potešenie ľudských bytostí. „Zdravé telo pochádza z jedla, ktoré jete. Zdravé jedlo, ktoré konzumujete robí zdravú aj vašu myseľ. Keď je vaša myseľ zdravá, vaša duchovná cesta bude tiež zdravá. Takže udržujte svoje telo zdravé. Nerobte z neho cintorín.“

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

Kľúčovým v tejto filozofií je slovo „životná nutnosť“. V minulých dobách a v niektorých prípadoch bola konzumácia mäsa nutná na prežitie, avšak v dnešnej spoločnosti je ľahko uskutočniteľné žiť zdravým vegetariánskym spôsobom života. Keďže máme voľbu a prostriedky na to, aby sme žili bez účasti na zabíjaní zvierat, je prospešné stať sa vegetariánmi z duchovných, zdravotných, sociologických a morálnych dôvodov. Aby sme si to vysvetlili odbornými pojmami, nasledujeme cestu ahimsa. Ahimsa sa často interpretuje ako „nenásilie“, ale presnejším vysvetlením tohto slova by bolo „najmenšie možné ublíženie“. Tento princíp umožňuje jedincom povoliť konzumáciu mäsa v prípadoch, keď je to potrebné na zachovanie ľudského života. Vzhľadom na to že v dnešnej dobe je vegetariánstvo všeobecne rozšírené, je o ňom prístupných množstvo informácií o jeho fyzických a zdravotných výhodách. Prosím spravte si svoj vlastný prieskum, aby ste prehĺbili svoje vedomosti.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8