žiak

oddaný, ktorý je úplne odovzdaný guruovi.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8